Praktijkassistente en praktijkondersteuner huisarts

De praktijkassistente

De praktijkassistente regelt de dagelijkse gang van zaken in de praktijk. Zij is het ook die u als eerste aantreft bij uw komst in de praktijk of die u aan de lijn krijgt als u de praktijk belt. U kunt met veel praktische en medische vragen bij haar terecht. Dit geldt ook voor vragen over uitslagen van laboratoriumonderzoek. 

De praktijkasssistente kent uiteraard het beroepsgeheim. Zij is gedegen opgeleid en wordt regelmatig bijgeschoold.

Op afspraak kunt u bij de praktijkassistente ook terecht voor o.a. (reizigers)vaccinaties, verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, wondverzorging en wratten aanstippen.

 

De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner voert in opdracht van de huisarts de controles uit  van patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten hoge bloeddruk, astma en chronische bronchitis (COPD).

De praktijkondersteuner kent uiteraard het beroepsgeheim. Zij is gedegen opgeleid en wordt regelmatig bijgeschoold.

 

Tevens kunt u bij haar terecht voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek.

De praktijkondersteuner werkt op afspraak op dinsdag(avond) en donderdag.