Vergoeding basiszorg en eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en valt niet onder het eigen risico. Consulten, visites of een telefoontje met praktijk vallen onder de basisverzekering. Als de huisarts extra onderzoeken aanvraagt , bijvoorbeeld bloedonderzoek, een kweek of een röntgen foto, dan gaat dit wel eerst af van uw eigen risico. Ook medicijnen vallen onder uw eigen risico.

Een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis, valt onder de basiszorg, maar hiervoor geldt ook eerst het eigen risico.  

Dat betekent dat het eigen risico eerst door u zelf betaald moet worden. Per jaar wordt de hoogte van het eigen risico vastgesteld. 

Informatie hierover vindt u op de website van de patiënten federatie NPCF samen met de landelijke huisartsenvereniging: http://www.watzegtmijnpolis.nl/

Daarnaast zijn er steeds meer medicijnen (bijvoorbeeld de maagmiddelen) en ook bloedonderzoeken (bepaalde vitamines) die helemaal niet meer vergoed worden.

U kunt natuurlijk ook altijd bij uw eigen ziektekosten verzekeraar hierover informatie inwinnen

Zie voor tarieven laboratoriumonderzoeken en röntgen- onderzoeken:

http://www.nza.nl/regelgeving/bijlagen/Bijlage_1_bij_TB_CU_7041_04_Tarievenlijst_Eerstelijnsdiagnostiek

SCAL huisartsen lab:

http://www.scal.nl/sites/default/files/Tarieven%20Laboratorium%20SCAL%20Medische%20Diagnostiek%202014_4.pdf

LCPL (kweekjes en soa testen)

http://lcpl.nl/over-ons-lcpl/tarieven-huisartsen